บัณฑิตวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 ถึง 30 พฤษภาคม 2563

0
773

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศขยายเวลารับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

ระดับปริญญาโท
๑. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (เรียนประมาณ ๒ วัน) ที่ มจร วังน้อย
๒. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์ เรียนวันเสาร์ อาทิตย์ ที่ มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ
๓. สาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ (แบบ ก.๒) เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (เรียนประมาณ ๒ วัน) ที่ มจร วังน้อย
๔. สาขาวิชาปรัชญา ภาคเสาร์-อาทิตย์ (แบบ ก.๑) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ มจร วังน้อย
๕. สาขาวิชาธรรมนิเทศ ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (เรียนประมาณ ๒ วัน) ที่ มจร วังน้อย

ระดับปริญญาเอก
๑. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (เรียนประมาณ ๒ วัน) ที่ มจร วังน้อย
๒. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์ เรียนวันเสาร์ อาทิตย์ ที่ มจร วังน้อย
๓. สาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (เรียนประมาณ ๒ วัน) ที่ มจร วังน้อย
๔. สาขาวิชาปรัชญา ภาคเสาร์-อาทิตย์ (แบบ ๑.๑) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ มจร วังน้อย

รายละเอียดการสมัคร 
คลิก >>> ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 ขยายเวลา

สมัครเรียน ผ่านระบบออนไลน์
คลิก  >>> ONLINE APPLICATION FORM