บทวิจารณ์: ความเรียงว่าด้วยกฎหมาย ศีลธรรม และความยุติธรรม โดย ศ. ดร.สมภาร พรมทา

0
1055

หนังสือเรื่อง นิติปรัชญา: ความเรียงว่าด้วยกฎหมาย ศีลธรรม และความยุติธรรมจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วารสารปัญญา พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สังคมไทยกำลังอยู่ในช่วงที่มีรัฐบาลมาจากการยึดอำนาจโดยมีชื่อเรียกว่า คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (ค.ส.ช.)

คลิก เพื่ออ่านเพิ่มเติม หรือ Download บทความต้นฉบับ