บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย

0
207

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ -๑๕.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนากองทุนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มจร  ผ่านระบบออนไลน์ ซูมแอพริเคชั่น  โดยมี พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุม