บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

0
297

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีการจักสาน และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดศรีสุนทร บ้านหนองปอ ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม ๒๕๖๒ จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มจร