บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา

0
2036

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสถาบันวิปัสสนาธุระ  กำหนดจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ถึงวันที่  ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

สมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ >>> คลิก <<<