ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)

0
622

๑. รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (เพิ่มเติม)
๒. รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท สาขาวิชาธรรมนิเทศ (เพิ่มเติม)