ประกาศขยายเวลารับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๖๔

0
191

ประกาศขยายเวลารับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ  ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  รายละเอียดตามประกาศ
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564