บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาคที่ ๒/๒๕๖๕

0
267

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  (พธ.ม.) หลักสูตรปรับปรุงใหม่  ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีรายละเอียดตามประกาศ
<<<ดาวน์โหลดรายละเอียด>>>

<<<กรอกรายละเอียดสมัครออนไลน์>>>


 


<<<ดาวน์โหลดรายละเอียด>>>