อธิการบดีบรรยายพิเศษแก่นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย

0
187

วันนี้ (๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕) เวลา ๑๘.๐๐ น. ศาสตราจารย์ ดร. พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี เมตตาบรรยายพิเศษแก่นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์ ซึ่งมี ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร ประกอบรายวิชาอรรถกถาวิเคราะห์ ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕
การบรรยายนี้ เป็นการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ zoom application และถ่ายทอดสด ผ่านYouTube  MCU TV Channel และ Facebook live ด้วย

ข้อมูลภาพ : วิทยา ปานไข่