ผศ. ดร.ตวงเพชร สมศรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนา เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2565

0
80

ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรี อาจารย์/เลขาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาหัวข้อ “พลังสตรีกับความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา”
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2565
ณ องค์การศาสนาพุทธโลก (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ
ถ่ายทอดสดผ่าน mcu tv, face book เพจองค์การศาสนาพุทธโลก, YouTube mcu tv