บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

0
212
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์
ได้นำโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บูรณาการกับรายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม
“CSR พระพุทธศาสนาเพื่อชุมชนและสังคม” 
ซึ่งมี ผศ. ดร.ตวงเพชร สมศรี ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดกิจกรรม CSR สร้างลานโพธิ์-ลานธรรม และสะพาน
ระหว่างวันที่ 10, 11, 17 กันยายน 2565
เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์อธิการบดี มจร ในฐานะอาจารย์ผู้สอน
เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 62 ปี จัดสร้างและมอบถวาย
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ต.ดงพญาเย็น อ.ปากช่อง นครราชสีมา********************************************************************