อธิการบดีตรวจเยี่ยมโครงการปฏิบัตวิปัสสนากรรมฐานบัณฑิตวิทยาลัย

0
65

วันนี้ (๔ มกราคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๘.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี ได้ตรวจเยี่ยมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย  ประจำปี ๒๕๖๕  ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมนี้พระเดชพระคุณฯได้เมตตาแสดงวิปัสสนากถาส่งเสริมการปฏิบัติให้แก่พระนิสิตและนิสิตคฤหัสถ์โยคี ที่กำลังปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พร้อมทั้งอนุโมทนาสาธุชนที่เป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยเป็นค่าภัตตาหารและน้ำปานะ ตลอดโครงการ และให้กำลังใจผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ดำเนินการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ณ มหาจุฬาอาศรมแห่งนี้

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๕  กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธา ประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะ สามารถติดต่อได้ที่
พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โทร. ๐๖๒ ๕๙๕ ๑๖๘๓
พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว   โทร. ๐๘๗ ๙๒๖ ๘๖๗๘
พระอุทิศ อาสภจิตฺโต, ดร.  โทร. ๐๙๘ ๒๘๕ ๔๙๘๘
ดร.จันทร์ธรรม อินทรีเกิด โทร. ๐๘๐ ๔๑๕ ๓๙๕๖

 ข้อมูลภาพ :ดร.อุดม จันทิมา
ประสานงาน : ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรี 
ถ่ายทอดสดผ่าน Youtube โดยทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจร