พิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

0
37

วันนี้ (๕ มกราคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๑๕ น. พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ดำเนินมาตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม บ้านโนนกระถิน ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีพระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงานสรุปโครงการและขานชื่อผู้ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในโครงการรับมอบเกียรติบัตรจากประธานในพิธี  รวมถึงผู้ที่รับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดโครงการด้วย  

ข้อมูลภาพถ่าย:
ดร.ไพฑูรย์ อุทัยคาม
ดร.อุดม จันทิมา