ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อ.ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์

0
62

วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. คณบดี ร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อาจารย์ ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์ (อดีตพระมหาวีรชาติ  วีรชาโต คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลำดับที่ ๒ อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำบัณฑิตวิทยาลัย หลายสมัย  ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต หลังจากที่ได้ประสบอุบัติเหตุลื่นล้มด้วยอาการเส้นโลหิตฝอยในสมองแตก และพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนพรัตน์ เมื่อประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมา

การบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศให้แก่ อาจารย์ ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์ ณ วัดพระยาสุเรนทร์ ศาลา ๑ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ เป็นคืนสุดท้าย และจะมีพิธีฌาปนกิจ ในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ๑๖.๐๐ น.

อาจารย์ ดร. วีรชาติ นิ่มอนงค์ (อดีตพระมหาวีรชาติ วีรชาโต) เคยดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลำดับที่ ๒ ต่อจากพระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต (ศ.พระพรหมบัณฑิต ผู้ก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัย) เมื่อลาสิกขาแล้ว ได้ไปเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ตำแหน่งสุดท้ายดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา และเป็นอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัยและคณะพุทธศาสตร์ รวมถึงเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำบัณฑิตวิทยาลัยหลายสมัย  ป่วยด้วยอาการวูบและล้มหมดสติไม่รู้สึกตัว เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๑  ถึงแก่กรรมจากไปอย่างสงบด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ สิริอายุ ๖๕ ปี