หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์ จัดธรรมยาตรา ดินแดนพุทธภูมิ

0
120

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์ จัดธรรมยาตรา ดินแดนพุทธภูมิ
*****************************************************
ประมวลภาพหมู่ภารกิจบางส่วนของการเดินทางธรรมยาตราคณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ธรรมยาตราสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยท่านพระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ อินเดีย-เนปาล เป็นประธานพิธีบรรพชา อุปสมบท บวชชีพรหมโพธิ ชีพราหมณ์โพธิ และพระปลัดสมภาร สมภาโร,ผศ.ดร.เป็นพระวิปัสสนาจารย์ นำการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ธรรมยาตรา ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย เนปาล
ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ถึง ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ …