บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธิเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในพิธีฉัตรมงคล

0
55

วันนี้ (๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖) บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๖  ณ อาคารวิปัสสนาธุระ (สมเด็จพระพุฒาจารย์ อาจ อาสภมหาเถร) ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา