รับสมัครนิสิตใหม่ 2566

registration

หลักสูตร และสาขาที่กำลังเปิดรับสมัคร (เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๖)
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์
รายละเอียดการรับสมัคร คลิก
****************************************

******************************