ทุกหลักสูตร อบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM


• กด LINK เพื่อเข้าห้อง ZOOM

มี 4 หลักสูตร ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกเฉพาะหลักสูตรที่ต้องการได้


• ลงทะเบียนอบรมออนไลน์รุ่น 2/2563

วันที่ 11 / 12 / และ 23-24 กันยายน 2563


• ดูรายละเอียดการอบรม

...

...

...