บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ปี ๒๕๖๕

0
1242

บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕-วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ รวม ๑๐ วัน ณ มหาจุฬาอาศรม บ้านโนนกระถิน ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมปฏิบัติฯ ออนไลน์ ที่นี่ <<<คลิก>>>
*นิสิตที่ลงทะเบียนออนไลน์ไม่ทันหรือติดขัดเรื่องการลงทะเบียนผ่านGoogle form ติดต่อที่เบอร์ ๐๘-๑๒๙๘-๖๐๑๗(นายสังวร) และสามารถเดินทางไปแจ้งลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่มหาจุฬาอาศรม*

ติดต่อรับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะ ได้ที่
พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โทร. ๐๖๒ ๕๙๕ ๑๖๘๓
พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว   โทร. ๐๘๗ ๙๒๖ ๘๖๗๘
พระอุทิศ อาสภจิตฺโต, ดร.  โทร. ๐๙๘ ๒๘๕ ๔๙๘๘
ดร.จันทร์ธรรม อินทรีเกิด โทร. ๐๘๐ ๔๑๕ ๓๙๕๖