บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

2
397365

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

ระดับปริญญาโท
๑. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (เรียนประมาณ ๒ วัน) ที่ มจร วังน้อย
๒. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์ เรียนวันเสาร์ อาทิตย์ ที่ มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ
๓. สาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ (แบบ ก.๒) เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (เรียนประมาณ ๒ วัน) ที่ มจร วังน้อย
๔. สาขาวิชาปรัชญา ภาคเสาร์-อาทิตย์ (แบบ ก.๑) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ มจร วังน้อย
๕. สาขาวิชาธรรมนิเทศ ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (เรียนประมาณ ๒ วัน) ที่ มจร วังน้อย

ระดับปริญญาเอก
๑. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (เรียนประมาณ ๒ วัน) ที่ มจร วังน้อย
๒. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์ เรียนวันเสาร์ อาทิตย์ ที่ มจร วังน้อย
๓. สาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (เรียนประมาณ ๒ วัน) ที่ มจร วังน้อย
๔. สาขาวิชาปรัชญา ภาคเสาร์-อาทิตย์ (แบบ ๑.๑) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ มจร วังน้อย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

รายละเอียดการรับสมัคร
คลิก >>> ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดใบสมัคร
คลิก >>> download

ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้สมัคร
คลิก >>> download

สมัครเรียน ผ่านระบบออนไลน์
คลิก >>> download

ดาวน์โหลด
คู่มือการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปี ๒๕๖๓
ดาวน์โหลด
คู่การศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปี ๒๕๖๓