บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปี ๒๕๖๕

0
180

วันนี้ (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕) เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ณ มหาจุฬาอาศรม บ้านโนนกระถิน ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา