ประกาศอนุโมทนาแด่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

0
413

บัณฑิตวิทยาลัยขอประกาศอนุโมทนาบุญแด่ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคปัจจัยร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะ รวมถึงเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่างๆ ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  ณ มหาจุฬาอาศรม บ้านโนนกระถิน ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗  ดังนี้

           
 
Photographic Design : วิทยา ปานไข่

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถโอนบริจาคปัจจัยเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะ รวมถึงเวชภัณฑ์ที่จำเป็น แก่พระนิสิต และผู้เข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครั้งนี้ ได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาต หมายเลขบัญชี 155-2-14614-2    หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระมหาธนวุฒิ โชติธมฺโม เลขานุการสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โทร. ๐๘๗-๐๘๒-๕๓๖๑