บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

0
64


วันนี้ (๑๙ มกราคม ๒๕๖๗) เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติวิัปัสสนากรรมฐาน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗  ณ มหาจุฬาอาศรม บ้านโนนกระถิน ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  มีผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ๑๐๐ รูป/คน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ รวมจำนวนน ๑๐ วัน

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถแจ้งความประสงค์ เพื่อบริจาครับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะ แก่พระนิสิต และผู้เข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครั้งที่ นี้ ได้ที่ หมายเลขบัญชี 155-2-14614-2  ธนาคารทหารไทยธนชาต  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระมหาธนวุฒิ โชติธมฺโม เลขานุการสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โทร. ๐๘๗-๐๘๒-๕๓๖๑

         
ข้อมูลภาพ :วิทยา ปานไข่