บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

0
1519

เมื่อวันที่ ๔-๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ บัณฑิตวิทยาลัยนำโดยพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดี และ ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้นำบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ และนิสิตโดยเฉพาะนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควันเสาร์ อาทิตย์ จำนวน ๒๕ รูป/คน ได้ไปจัดกิจกรรมโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เยียวยามอบของยังชีพและฟื้นฟูทำความสถานที่ถูกน้ำท่วม ณ วัดบ้านช่างหม้อ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ และวัดหาดสวนสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี


   

โพสต์โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2019