บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ปี ๒๕๖๒

0
1219

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้บริหารคณาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายคฤหัสถ์  นำโดย ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเบื้องหน้า พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ องค์ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริเวณหน้าอาคารหอพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฏก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา  ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตทั่วประเทศ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒