พิธีสรงน้ำ/รดน้ำ/ขอพร คณาจารย์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย โดยคณะนิสิตปริญญาเอก สาขาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์ และคณะนิสิตปริญญาโท สาขาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ บัณฑิตวิทยาลัย

0
31

วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗
******************
บรรยากาศกิจกรรมพิธีสรงน้ำ/รดน้ำ/ขอพร คณาจารย์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย
โดยคณะนิสิตปริญญาเอก สาขาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์
และคณะนิสิตปริญญาโท สาขาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ณ บริเวณหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มจร วังน้อย