คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตรวจเยี่ยมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

0
1258

วันนี้ (๒ มกราคม ๒๕๖๖) เวลา ๑๘.๐๐ น. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เดินทางไปร่วมทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และบรรยายวิปัสสนากถาส่งเสริมการปฏิบัติแก่นิสิตโยคีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่กำลังปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ มหาจุฬาอาศรม บ้านโนนกระถิน ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมนี้ได้เยี่ยมให้กำลังใจและอนุโมทนาในการปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งนี้ดำเนินไปด้วยดี  ทั้งนี้ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จะดำเนินไปจนถึงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ติดต่อรับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะ ได้ที่
พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โทร. ๐๖๒ ๕๙๕ ๑๖๘๓
พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว   โทร. ๐๘๗ ๙๒๖ ๘๖๗๘
พระอุทิศ อาสภจิตฺโต, ดร.  โทร. ๐๙๘ ๒๘๕ ๔๙๘๘
ดร.จันทร์ธรรม อินทรีเกิด โทร. ๐๘๐ ๔๑๕ ๓๙๕๖

 
ข้อมูลภาพ : พระอุทิศ อาสภจิตฺโต, ดร. /วิทยา ปานไข่