คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก พระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชม และทำบุญทอดผ้าป่า ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

0
30

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำคณาจารย์/เจ้าหน้าที่/นิสิตหลักสูตรปริญญาเอก พระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัยส่วนกลาง ภาคเสาร์ อาทิตย์ รุ่น 11 และภาคปกติ รุ่น 22 เข้าเยี่ยมชม และทำบุญทอดผ้าป่า สำนักสงฆ์เขาป่าปอ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
โดย พระศรีวินยาภรณ์ รองอธิการบดี มมร และพระมหาอภิชัย ท่านเจ้าอาวาสให้การต้อนรับ สนทนาธรรม และนำชมสวนผลไม้

**************************