พิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

0
115

วันที่ ๑๑ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔