บัณฑิตวิทยาลัยร่วมจัดนิทรรศการ และทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในงานวันสถาปนาครบรอบ ๑๓๖ ปี มหาจุฬาฯ

0
206

วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการและทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสงานวันสถาปนาครบรอบ ๑๓๖ ปี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มาเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการ เปิดงานและปาฐกถาพิเศษ  ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ในงานนี้ บัณฑิตวิทยาลัยขออนฺุโมทนาขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทั้งการบริจาคทรัพย์ อาหารและเครื่องดื่ม ทำให้การจัดงานลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการข้อมูลภาพ : วิทยา ปานไข่