โครงการภูมิปัญญาวิถีพุทธ “พุทธวิธีการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย” ณ ศูนย์พุทธวิธีดูแลผู้ป่วยระยะท้าย วัดป่าโนนสะอาด นครราชสีมา

0
298

     กิจกรรมโครงการภูมิปัญญาวิถีพุทธ “พุทธวิธีการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย” รายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนากับสังคมโลกยุคใหม่ โดย รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร ผอ.หลักสูตรปริญญาเอก พระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรี อาจารย์ประจำวิชา นำคณะนิสิตภาคเสาร์ อาทิตย์ รุ่น 10 และ ภาคปกติรุ่น 21 ลงภาคสนามฝึกภาคปฏิบัติ “จิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะท้าย” ณ ศูนย์พุทธวิธีดูแลผู้ป่วยระยะท้าย วัดป่าโนนสะอาด นครราชสีมา ระหว่าง 8-10 กย 2566 โดยท่านอธิการแสนปราชญ์ ปญฺญาคโม เจ้าอาวาสและทีมผู้บริหาร/จิตอาสา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น