บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

0
1086

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  เริ่มจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕  รายละเอียดตามประกาศนี้
(คลิกด้านล่าง)
>>>คลิก<<<

 

สมัครออนไลน์ผ่าน Google form
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาโท ภาคปกติ 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาโท ภาค เสาร์ อาทิตย์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาเอก ภาคปกติ
สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ปริญญาโท เอก ภาคเสาร์ อาทิตย์
สาขาวิชาปรัชญา ปริญญาโท เอก ภาคปกติ/ภาคเสาร์ อาทิตย์