หลักสูตรพระพุทธศาสนาจัดสัมมนาบริการวิชาการ เรื่อง “Upskill การสืบค้นพระไตรปิฎกเพื่อการนำไปใช้”

0
63

หลักสูตร พธ.ม.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ภาคเสาร์-อาทิตย์
“UpSkill การสืบค้นพระไตรปิฎกเพื่อการนำไปใช้”
วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค.2565
เวลา 19.00 น.