โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์อาทิตย์ สอบคัดเลือกรอบที่สอง

0
70

วันนี้ (๖ มิถุนายน ๒๕๖๔) โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์อาทิตย์ ซึ่งมี ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม เป็นผู้อำนวยการโครงการฯ ได้จัดสอบคัดเลือก ผู้สมัครเข้าศึกษา รอบที่สอง แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Application ทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์  ในรอบนี้มีผู้สอบจำนวน ๘ รูป /คน  ซึ่งรอบแรกได้สอบคัดเลือกผู้สมัครไปแล้วจำนวน ๑๔ รูป/คน  ซึ่งจะเปิดการเรียนการสอนในภาคที่ ๑/๒๕๖๔ ประมาณปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ นี้  ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙ นี้ ก็จะเป็นรูปแบบการออนไลน์เป็นหลัก  เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นก็จะมีการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มหาวิทยาลัยตามปกติ


ข้อมูลภาพ : วิทยา ปานไข่